новости


Београд 11. октобар 2018.

Конференција о напретку пројекта „Развој прелазног пута у области Кубекхаза (Мађарска) – Рабе (Србије)”

У ЈП „Путеви Србије“ је, у четвртак, 11.10.2018.г. одржана конференција за медије и представљање напретка пројекта „Развој прелазног пута у области Кубекхаза (Мађарска) – Рабе (Србије)” који се финансира из Интеррег ИПА фондова Европске уније.

Циљ пројекта је да се обезбеде инфраструктурни услови за отварање новог граничног прелаза „Рабе“, у складу са споразумом Владе Републике Србије и Владе Мађарске који су потписали председници Влада две земље.

На конференцији су говорили Имре Керн, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Корнел Кондрик, заменик директора „Националне агенције за инфраструктуру” -НИФ Лтд. из Мађарске, Предраг Кнежевић, директор ЈП „Завода за урбанизам Војводине“ и Биљана Вуксановић, извршни директор Сектора за стратегију, пројектовање и развој ЈП „Путеви Србије“.Говорећи о пројекту, Имре Керн, државни секретар ресорног Министарства, истакао је одличну сарадњу са Сектором за стратегију, пројектовање и развој ЈП „Путеви Србије“, на само на овом већ и свим другим пројектима који се заједнички раде, што доприноси добром напретку и ИПА пројеката сарадње, наглашавајући и велики допринос „НИФ“ - мађарске Националне агенције за инфраструктуру.Керн је нагласио велики значај за грађане Србије и Мађарске сва три пројекта инфраструктуре који се, у овом распису, финансирају из ИПА фондова а које координира Министарство јер је њихов циљ побољшање општих услова живота грађана у граничним областима две земље о чему Министарство веома води рачуна. „Ради се о два пројекта из области путне привреде, овом и пројекту повезивања Баје и Сомбора, док је трећи Пројекат израде идејног пројекта за пругу Суботица – Баја“ нагласио је Керн, додавши да укупна вредност сва три пројекта премашује 10 милиона евра. Посебно је истакао висок значај овог пројекта за грађане североисточног дела Баната и југоисточног дела Мађарске, јер се њиме остварује добра комуникацијска веза са аутопутевима и путевима у јужној Мађарској, уз велико растерећење постојећих граничних прелаза који су последњих година преоптерећени.

Керн је изразио захвалност свим учесницима у пројекту и пожелео да пројекат буде завршен на време, у року од 36 месеци, како би омогућио отварање новог граничног прелаза „Рабе“ што је у великом интересу грађана који су Министарству и свим учесницима у пројекту на првом месту.

Говорећи о напретку пројекта, Биљана Вуксановић, извршни директор Сектора за стратегију, пројектовање и развој ЈП „Путеви Србије“ је истакла да се пројекат уговорен 2016.г. реализује из донаторских средстава у износу од 4,7 милиона евра и да је задатак ЈП „Путеви Србије“, као партнера у пројекту, да уради рехабилитацију пута од места Рабе до државне границе са Мађарском у дужини од 1365м чиме ће се створити услови за фунцкионисање новог граничног прелаза близу тромеђе Републике Србије, Мађарске и Румуније. Будући да се пројекат спроводи уз подршку Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, по њеним речима, мора се истаћи велики допринос и помоћ Министарства реализацији пројекта.Петар Кнежевић, директор ЈП Завод за урбанизам Војводине је истакао да су сви партнери на споразуму одлични сарадници, да су заједно конкурисали за средства из ИПА фондава у 2016.г. да би већ фебруара 2017. г. средства била одобрена, а Донаторски споразум потписан у октобру исте године ид а купна вредност пројекта износи 5.468.716,52 еура.

Кнежевић је истакао да пројекти развоја прелазних путева у пограничној области са Мађарском за Завод нису новина, да су са партнерима из Републике Мађарске до сада имали неколико успешно завршених пројеката као што су Развој прелазних путева у пограничним областима као што су Тиса -Сигет- Ђала и Бачалмош- Бајмок, и Пројекат ревитализације прекограничног путног правца Тиса -Сигет- Ђала.Сама идеја повезивања места Рабе са месом Кубекхази у Мађарској није нова, каже Кнежевић, и та је идеја подржана кроз планска докумената као што су „Регионални просторни план АП Војводине“, „Просторни план општине Нови Кнежевац“ као и „Просторни план посебне намене инфраструктурног коридора М-24“, такозвана Банатска магистрала. Пројекат је од великог међудржавног значаја каже Кнежевић, јер је и део Меморандума о сарадњи две земље. Пројекат би требало да буде завршен крајем 2019. г. и Завод је преузео обавезе ревизије пројектно техничке документације, у складу са позитивним прописима Републике Србије, за 48,7 км пута, додаје Кнежевић, што је успешно завршено, чиме су се стекли услови да ЈП „Путеви Србије“ отпочне са процедурама потребним за рехабилитацију пута од места Кубекхазе до места Рабе у дужини од 1365 м, на деоници државног пута ИИ Б реда бр. 302, Банатско Аранђелово - Рабе.

Пројекат има велики прекогранични, покрајински и државни значај јер ће се његовом реализацијом обезбедити просторни и технички услови за отварање граничног прелаза између Мађарске и Србије, на тромеђи Мађарске, Србије и Румуније.

Обевезе домаћихи партнера у пројекту су стварање просторних услова и припрема документације за изградњу/рехабилитацију пута и рехабилитације 1365 м, у појасу државне границе Мађарска-Србија, од насељеног места Рабе до државне границе (Државни пут ИИ б реда бр 302 Банатско Аранђелово - Рабе), док је обавеза мађарске стране израда техничке документације потребне за изградњу пута, изградња новог пута у дужини од 2309 м и рехабилитација 844 м постојећег пута бр. 4302.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт