новости


Нови Сад, 22. мај 2019.

Пројекат "Развој прелазног пута у области Кубекхаза - Рабе"

ЈП "Завод за урбанизам Војводине" је, заједно са партнерима, још 2016. године конкурисао са предлогом пројекта "Развој прелазног пута у области Кубекхаза - Рабе", у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње између Мађарске и Србије. У пројекту учествују: мађарска Национална агенција за инфраструктуру - НИФ, која је водећи партнер, као и јавна предузећа "Завод за урбанизам Војводине" и "Путеви Србије".

Актуелни пројекат одобрен је за финансирање у фебруару 2017. године а донаторски споразум потписан је у октобру исте године. Вредан је 5.4 милиона евра од којих је НИФ-у додељено 4,6 милиона евра. Пројектом је предвиђено стварање просторних услова, припрема планске документације, изградња новог и рехабилитација постојећег пута у појасу државне границе Мађарска-Србија. Пројекат "Развој прелазног пута у области Кубекхаза - Рабе" је орочен на 36 месеци, па се завршетак реализације очекује до октобра 2019. године.Овај ИПА пројекат доноси вишеструку корист, како за пограничне општине у обе државе, тако и за северни део Баната. Нови гранични прелаз значајно ће растеретити постојеће граничне прелазе и олакшати одвијање саобраћаја. С обзиром да је од великог националног и међудржавног значаја, пројект "Развој прелазног пута у области Кубекхаза - Рабе" део је Меморандума потписаног од стане председника Влада Републике Мађарске и Републике Србије.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт