новости


Рабе, 7. август 2019.

Обележен почетак извођења радова на деоници Рабе - државна граница са Мађарском

На тромеђи између Мађарске, Румуније и Србије, данас је обележен почетак извођења радова на рехабилитацији државног пута II Б реда број 302 од места Рабе до државне границе са Мађарском, дужине 1.367 метара.

Догађају су присуствовали Биљана Вуксановић, извршни директор ЈП "Путеви Србије", Предраг Кнежевић, директор ЈП "Завод за урбанизам Војводине", Нандор Ујхељи, председник Скупштине општине Нови Кнежевац, као и представници водећег партнера на пројекту из Мађарске.Рехабилитација пута изводи се у оквиру заједничког инфраструктурног пројекта Србије и Мађарске – „Развој прелазног пута у области Кубекхаза – Рабе“, који се финасира из Interreg IPA фондова Европске уније.

Пројекат се реализује кроз сарадњу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ и мађарске Националне агенције за инфраструктуру.

Завршетком радова створиће се услови за отварање новог граничног прелаза који ће побољшати мобилност, квалитет транспорта, потпомоћи привредне активности становништва и економски оснажити погранична насеља на тромеђи Мађарске, Србије и Румуније.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт