novosti


Beograd 11. oktobar 2018.

Konferencija o napretku projekta „Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhaza (Mađarska) – Rabe (Srbije)”

U JP „Putevi Srbije“ je, u četvrtak, 11.10.2018.g. održana konferencija za medije i predstavljanje napretka projekta „Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhaza (Mađarska) – Rabe (Srbije)” koji se finansira iz Interreg IPA fondova Evropske unije.

Cilj projekta je da se obezbede infrastrukturni uslovi za otvaranje novog graničnog prelaza „Rabe“, u skladu sa sporazumom Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske koji su potpisali predsednici Vlada dve zemlje.

Na konferenciji su govorili Imre Kern, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Kornel Kondrik, zamenik direktora „Nacionalne agencije za infrastrukturu” -NIF Ltd. iz Mađarske, Predrag Knežević, direktor JP „Zavoda za urbanizam Vojvodine“ i Biljana Vuksanović, izvršni direktor Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj JP „Putevi Srbije“.Govoreći o projektu, Imre Kern, državni sekretar resornog Ministarstva, istakao je odličnu saradnju sa Sektorom za strategiju, projektovanje i razvoj JP „Putevi Srbije“, na samo na ovom već i svim drugim projektima koji se zajednički rade, što doprinosi dobrom napretku i IPA projekata saradnje, naglašavajući i veliki doprinos „NIF“ - mađarske Nacionalne agencije za infrastrukturu.Kern je naglasio veliki značaj za građane Srbije i Mađarske sva tri projekta infrastrukture koji se, u ovom raspisu, finansiraju iz IPA fondova a koje koordinira Ministarstvo jer je njihov cilj poboljšanje opštih uslova života građana u graničnim oblastima dve zemlje o čemu Ministarstvo veoma vodi računa. „Radi se o dva projekta iz oblasti putne privrede, ovom i projektu povezivanja Baje i Sombora, dok je treći Projekat izrade idejnog projekta za prugu Subotica – Baja“ naglasio je Kern, dodavši da ukupna vrednost sva tri projekta premašuje 10 miliona evra. Posebno je istakao visok značaj ovog projekta za građane severoistočnog dela Banata i jugoistočnog dela Mađarske, jer se njime ostvaruje dobra komunikacijska veza sa autoputevima i putevima u južnoj Mađarskoj, uz veliko rasterećenje postojećih graničnih prelaza koji su poslednjih godina preopterećeni.

Kern je izrazio zahvalnost svim učesnicima u projektu i poželeo da projekat bude završen na vreme, u roku od 36 meseci, kako bi omogućio otvaranje novog graničnog prelaza „Rabe“ što je u velikom interesu građana koji su Ministarstvu i svim učesnicima u projektu na prvom mestu.

Govoreći o napretku projekta, Biljana Vuksanović, izvršni direktor Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj JP „Putevi Srbije“ je istakla da se projekat ugovoren 2016.g. realizuje iz donatorskih sredstava u iznosu od 4,7 miliona evra i da je zadatak JP „Putevi Srbije“, kao partnera u projektu, da uradi rehabilitaciju puta od mesta Rabe do državne granice sa Mađarskom u dužini od 1365m čime će se stvoriti uslovi za funckionisanje novog graničnog prelaza blizu tromeđe Republike Srbije, Mađarske i Rumunije. Budući da se projekat sprovodi uz podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, po njenim rečima, mora se istaći veliki doprinos i pomoć Ministarstva realizaciji projekta.Petar Knežević, direktor JP Zavod za urbanizam Vojvodine je istakao da su svi partneri na sporazumu odlični saradnici, da su zajedno konkurisali za sredstva iz IPA fondava u 2016.g. da bi već februara 2017. g. sredstva bila odobrena, a Donatorski sporazum potpisan u oktobru iste godine id a kupna vrednost projekta iznosi 5.468.716,52 eura.

Knežević je istakao da projekti razvoja prelaznih puteva u pograničnoj oblasti sa Mađarskom za Zavod nisu novina, da su sa partnerima iz Republike Mađarske do sada imali nekoliko uspešno završenih projekata kao što su Razvoj prelaznih puteva u pograničnim oblastima kao što su Tisa -Siget- Đala i Bačalmoš- Bajmok, i Projekat revitalizacije prekograničnog putnog pravca Tisa -Siget- Đala.Sama ideja povezivanja mesta Rabe sa mesom Kubekhazi u Mađarskoj nije nova, kaže Knežević, i ta je ideja podržana kroz planska dokumenata kao što su „Regionalni prostorni plan AP Vojvodine“, „Prostorni plan opštine Novi Kneževac“ kao i „Prostorni plan posebne namene infrastrukturnog koridora M-24“, takozvana Banatska magistrala. Projekat je od velikog međudržavnog značaja kaže Knežević, jer je i deo Memoranduma o saradnji dve zemlje. Projekat bi trebalo da bude završen krajem 2019. g. i Zavod je preuzeo obaveze revizije projektno tehničke dokumentacije, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, za 48,7 km puta, dodaje Knežević, što je uspešno završeno, čime su se stekli uslovi da JP „Putevi Srbije“ otpočne sa procedurama potrebnim za rehabilitaciju puta od mesta Kubekhaze do mesta Rabe u dužini od 1365 m, na deonici državnog puta II B reda br. 302, Banatsko Aranđelovo - Rabe.

Projekat ima veliki prekogranični, pokrajinski i državni značaj jer će se njegovom realizacijom obezbediti prostorni i tehnički uslovi za otvaranje graničnog prelaza između Mađarske i Srbije, na tromeđi Mađarske, Srbije i Rumunije.

Obeveze domaćihi partnera u projektu su stvaranje prostornih uslova i priprema dokumentacije za izgradnju/rehabilitaciju puta i rehabilitacije 1365 m, u pojasu državne granice Mađarska-Srbija, od naseljenog mesta Rabe do državne granice (Državni put II b reda br 302 Banatsko Aranđelovo - Rabe), dok je obaveza mađarske strane izrada tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju puta, izgradnja novog puta u dužini od 2309 m i rehabilitacija 844 m postojećeg puta br. 4302.


  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt