novosti


Novi Sad, 22. maj 2019.

Projekat "Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhaza - Rabe"

JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" je, zajedno sa partnerima, još 2016. godine konkurisao sa predlogom projekta "Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhaza - Rabe", u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije. U projektu učestvuju: mađarska Nacionalna agencija za infrastrukturu - NIF, koja je vodeći partner, kao i javna preduzeća "Zavod za urbanizam Vojvodine" i "Putevi Srbije".

Aktuelni projekat odobren je za finansiranje u februaru 2017. godine a donatorski sporazum potpisan je u oktobru iste godine. Vredan je 5.4 miliona evra od kojih je NIF-u dodeljeno 4,6 miliona evra. Projektom je predviđeno stvaranje prostornih uslova, priprema planske dokumentacije, izgradnja novog i rehabilitacija postojećeg puta u pojasu državne granice Mađarska-Srbija. Projekat "Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhaza - Rabe" je oročen na 36 meseci, pa se završetak realizacije očekuje do oktobra 2019. godine.Ovaj IPA projekat donosi višestruku korist, kako za pogranične opštine u obe države, tako i za severni deo Banata. Novi granični prelaz značajno će rasteretiti postojeće granične prelaze i olakšati odvijanje saobraćaja. S obzirom da je od velikog nacionalnog i međudržavnog značaja, projekt "Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhaza - Rabe" deo je Memoranduma potpisanog od stane predsednika Vlada Republike Mađarske i Republike Srbije.


  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt