• Радно време: Пон - Пет: 7.30-15.30

  • Број телефона: +381 21 529 444

  • Контакт адреса: zavurbvo@gmail.com

Монографија "Завод за урбанизам Војводине 1950-2004"

 

Нови Сaд, 2004.
ИЗДАВАЧ: Јавно предузеће Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад
ЗА ИЗДАВАЧА: Перица Манојловић, директор
АУТОР ТЕКСТА МОНОГРАФИЈЕ:  Др Борислав Дорић

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: дипл. инж. саобраћаја, Перица Манојловић
ТЕХНИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА: Боривоје Спилкуцић
ПРИПРЕМА И ОБРАДА КАРАТА:  Михајло Рутар, Миливој Велимировић, Ђорђе Кљајић, Драган Морача, Дејан Илић, Боривоје Спилкуцић
ФОТОГРАФИЈЕ: Перица Манојловић, Мариус Олђа, Драгиша Савић, Ото Јан, Др Лазар Лазић, Др Георгиос Зарзоулас, Magic Box Multimedia
ЛЕКТОР И КОРЕКТОР: Мр Татјана Ракић
ЛИКОВНО ГРАФИЧКА ОПРЕМА И ПРЕЛОМ: Драгољуб Даца Станковић
ШТАМПА: Штампарија LitoStudio Нови Сад
ТИРАЖ: 700

Уводна реч аутора

Монографија "Завод за урбанизам Војводине 1950-2004" је настала као резултат вишегодишњег рада аутора у области урбанизма и просторног планирања.

Рад на изради урбанистичких и просторних планова у Заводу за урбанизам Војводине у Новом Саду, на законским и подзаконским актима у покрајинском органу управе надлежном за послове урбанизма и просторног планирања као и на Економском факултету - Институт за међународне економске односе у Новом Саду и Природно-математичком факултету - Одсек за географију у Новом Саду, где сам предавао предмет: "Основа просторног планирања", допринео је да стечено искуство и праксу изразим на презентован начин.

Више деценија активног рада аутора у области урбанизма и просторног планирања утицао је да се у извесној мери обради развој просторног планирања у Војводини последњих деценија, што може да послужи као полазна основа будућим истраживачима просторног планирања у нас.

Монографија "Завод за урбанизам Војводине 1950-2004", као докуменат - по начину, облику и обиму писања и излагања материје из области урбанизма, а посебно просторног планирања, прилагођен је првенствено потребама садашњег Завода за урбанизам Војводине, његовом оснивању, раду и развоју у протеклих 50 и више година.

Наиме, Завод за урбанизам Војводине је у претходном периоду трасирао путеве урбанистичког и просторног планирања у Србији, посебно у покрајини Војводини и оспособљавао себе и друге за рад у области урбанистичког и просторног планирања. Радио је на изради и спровоћењу просторних планова за потребе Скупштине АП Војводине и великог броја општина. Израђивао је урбанистичке планове села и градова, студије, елаборате, програме развоје појединих делатности, пројекте, анализе, рецензије и приказе, развијао мећународну сарадњу, оспособљавао и школовао кадрове из области урбанизма и просторног планирања и био носилац савремених мисли и идеја у области планирања и уређивања простора уопште.

Све је то на погодан начин обрађено и презентовано у овој монографији. Међутим, остала су и бројна питања која захтевају потпунији одговор и настављање даљих комплексних истраживања не само о раду и развоју Завода за урбанизам Војводине као покрајинске институције, већ и из урбанизма и просторног планирања уопште. То је трајан задатак будућим генерацијама урбаниста и просторних планера.

Са посебним задовољством желим да се захвалим члану Извршног већа АП Војводине и Покрајинском секретару за архитектуру, урбанизам и градитељство дипл. инж. архитектуре Лазару Кузманову, председнику Управног одбора Јавног предузећа Завода за урбанизам Војводине - Нови Сад дипл. инж. грађевинарства Милутину Татићу ; дипл. инж. саобраћаја Перици Манојловићу, - директору Завода и колективу Завода за урбанизам Војводине који су били иницијатори израде ове Монографије. Она треба да информише стручну јавност о раду и развоју Завода за урбанизам Војводине, за протеклих 50 и више година, раду и развоју покрајинског органа управе надлежног за послове урбанизма и просторног планирања и основном развоју просторног планирања на територији АП Војводине.

За технички део реализације Монографије захваљујем се Боривоју Спилкуцићу.

      Аутор текста
Др Борислав Дорић

 

logo cir

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. године као установу од покрајинског значаја

Адреса

Железничка 6/III, 21101 Нови Сад

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 38 гостију и нема пријављених чланова